--

MAKESEND รับส่งสินค้าด่วนในวันเดียว ค่าส่งถูกกว่า รับน้ำหนักได้ถึง 25 KG ขนากกล่อง ก+ย+ส=200 cm

 

เงื่อนไขการให้บริการของทางร้าน 

1.หากลูกค้าทำรายละเอียดที่หน้าเวบไซต์ของ MAKESEND คลิกที่นี่ เรียบร้อยแล้ว และมาจัดส่งตามกำหนดเวลาที่ร้าน Postantz เดอะมอลล์บางกะปิ ของที่ลูกค้าฝากส่งจะถึงตามกำหนดเวลา และมีเงื่อนไขบริการเช่นเดียวกันทุกสาขาของ MAKESEND ทางร้านจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยทางร้านทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับฝากสินค้าเท่านั้น

2.หากลูกค้ามาจัดส่งที่ร้าน Postantz เดอะมอลล์บางกะปิโดยตรง และทางร้านจะทำหน้าที่ทำรายละเอียดในการจัดส่ง พร้อมทั้งจัดส่งให้เรียบร้อยตามกำหนดและเงื่อนไขของทาง MAKESEND ทุกประการ โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้ 

2.1หากค่าจัดส่งตามกำหนดไม่เกิน 50 บาท คิดค่าบริการ 5 บาทต่อ 1 ชิ้น (กล่อง/ซอง)

2.2หากค่าจัดส่งตามกำหนดไม่เกิน 100 บาท คิดค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 ชิ้น(กล่อง/ซอง)

2.3หากค่าจัดส่งตามกำหนดไม่เกิน 200 บาท คิดค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ชิ้น(กล่อง/ซอง)

2.4หากค่าจัดส่งตามกำหนดไม่เกิน 300 บาท คิดค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ชิ้น(กล่อง/ซอง)

3.หากลูกค้ามีเพียงเอกสารหรือสิ่งของ ทางร้านจะคิดค่ากล่องและค่าบริการหุ้มห่อเพิ่มเติม นอกจากอัตราจัดส่งและค่าบริการ โดยค่ากล่องและค่าบริการหุ้มห่อ ทางร้านกำหนดราคาไว้แน่นอนที่หน้าร้านตามอัตราปกติ

พื้นที่ให้บริการ

>>ให้บริการแล้วในพื้นที่ทั่วกรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด

-ปริมณฑล = นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และ สมุทรสาคร

-ต่างจังหวัด = ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน และ สมุทรสงคราม

>>มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00, 10.00-12.00 

และ 12.00-14.00 เท่านั้น (กรุงเทพและปริมณฑล)

>>สำหรับส่งไปชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, เพชรบุรี, 

หัวหิน และ สมุทรสงคราม มีบริการเข้ารับพัสดุรอบ 

8.00-10.00 เท่านั้น

>>มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 13.00-18.00, 15.00-20.00 

และ 17.00-22.00 เท่านั้น (กรุงเทพและปริมณฑล)
-หากเข้ารับพัสดุรอบ 8.00-10.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 

13.00-18.00
-หากเข้ารับพัสดุรอบ 10.00-12.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 

15.00-20.00
-หากเข้ารับพัสดุรอบ 12.00-14.00 พัสดุจะถูกจัดส่งรอบ 

17.00-22.00
-ส่งไปชลบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี, หัวหิน, สมุทรสงคราม 

มีบริการจัดส่งพัสดุ รอบ 15.00-20.00 เท่านั้น
-ส่งไปนครราชสีมา มีบริการจัดส่งพัสดุรอบ 

16.30-22.00 เท่านั้น

>>การจองบริการจะต้องทำการจองก่อนรอบเวลารับ

ของรอบนั้นๆ เช่น  ต้องการใช้บริการรับของรอบ 

8.00-10.00 จะต้องจองและทำการจ่ายเงินก่อน 8.00
>>ในกรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนรอบเข้ารับพัสดุ 

จะต้องทำการแก้ไข  หรือยกเลิกในระบบ 

ก่อนรอบเวลารับของที่จองเอาไว้

>>เข้ารับพัสดุฟรีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป

(ต่ำกว่า 3 รายการ คิดค่าเข้ารับ 90 บาท/ครั้ง)

>>>ติดตามสถานะพัสดุ คลิก 

>>>คำนวณราคาค่าขนส่ง คลิก

Visitors: 92,047