ตัดรอบยาวถึง 1 ทุ่ม ของถึงพรุ่งนี้ ชัวร์ !! ถุงพลาสติกไปรษณีย์ค่าส่ง 50 บาท

 บริการจัดส่งสินค้าด่วนในพื้นที่ 4 จังหวัด

- กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

- ส่งได้ถึง 1 ทุ่ม ของถึงพรุ่งนี้ชัวร์

- น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม

- อัตราค่าจัดส่ง ตามขนาดกล่อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกัน
 
 อัตราค่าส่ง

ซองพลาสติกไปรษณีย์ ค่าส่ง 50 บาท

- กล่องไม่เกิน 35 ซ.ม. ค่าส่ง 50 บาท

- กล่องไม่เกิน 51 ซ.ม. ค่าส่ง 60 บาท

- กล่องไม่เกิน 72 ซ.ม. ค่าส่ง 70 บาท

 

Visitors: 85,235